Mette gikk fra vikariat til fast ansettelse på 4 måneder

Mette Caroline Dixon gikk et vikariat via Jobz i 4 md. før hun fikk fast ansettelse hos en ledende aktør innen gjenvinningsbransjen.

Da jeg ble intervjuet var Jobz i ferd med å flytte til nye lokaler, sier Mette. «Det var litt kaotisk, men det gikk allikevel veldig bra. Det tok dessuten litt tid før jeg fikk sjansen å presentere meg hos oppdragsgiver, men jeg fikk god oppfølging underveis og følte meg godt ivaretatt», utdyper hun.

Mette sier også at møtet hos oppdragsgiver var veldig profesjonelt. «Både representant fra Jobz samt daglig leder og avdelingsleder var tilstede. En fin atmosfære og løs tone, som viste seg å gjenspeile bedriften. Det fikk jeg bekreftet da jeg startet å jobbe her.»

Beskrivelsen av stillingen stemte overens med virkeligheten.

«Beskrivelsen av stillingen og bedriften stemte overens med hva jeg var forespeilet, både miljømessig og arbeidsoppgavene. Jeg ble godt tatt imot, fikk omvisning i bedriften og fikk hilse på alle ansatte. Jeg fikk også anledning å være med sjåførene noen dager i starten, noe som har vist seg å være veldig lærerikt og viktig for å kunne gjøre en god jobb. Jeg har nå fått fast jobb og er svært fornøyd!»

Mette sier, «Jeg vil anbefale andre å søke jobb via Jobz på grunn av den personlige kontakten og løse tonen oss i mellom. Jeg har følt meg godt ivaretatt og at Jobz vil både mitt og bedriften beste. Jeg har vært i kontakt med andre byråer tidligere med ymse erfaringer.»

Til sist sier Mette, «Noen var veldig vanskelig å få tak i på tlf og mail f.eks. Trege tilbakemeldinger, mens andre var veldig aggressive i måten man skulle «overtale» meg til å ta et vikar oppdrag. Dette har ikke vært tilfelle med Jobz!»

Jeg vil anbefale andre å søke jobb via Jobz på grunn av den personlige kontakten.

En sjeldent habil ulykkesfugl har endelig landet trygt

Etter en grundig intervjurunde ansatte Jobz en fremoverlent ung mann som het Simas Gaidelonis. Etter endt utdannelse hadde han fulgt etter sin far som allerede arbeidet i Norge. Simas utmerket seg fra første dag med fantastiske tilbakemeldinger fra kunder. Ganske snart ble han tilbudt fast stilling hos vår gode kunde O B Wiik og der er han fortsatt. Dette stykket skal derimot ikke handle om Simas, men om Linas, Simas’ far.

En dag ringte en bekymret Simas og han hadde en historie å fortelle. Hans far Linas hadde nå jobbet i Norge i fem, seks år og ofte ikke fått betalt, eller alternativt for lite betalt. Nettopp nå stod han i en situasjon hvor han hadde arbeidet i åtte måneder uten noen form for godtgjørelse. Arbeidsgiveren truet videre Linas med at dersom han sa opp ville han ikke motta noen form for lønn for utført arbeid.

Simas var fortvilet. I prinsippet var det nå han som forsørget den gjeldstyngede faren og moren. I tillegg var hans unge kone, som forøvrig hadde lært seg norsk på rekordtid og fått jobb i helsevesenet, gravid. Kunne Jobz ta en samtale med faren og undersøke kompetanse og arbeidsmuligheter.

Jobz møter og ansetter Linas:

En høflig og vennlig mann med gedigen tømrerbakgrunn som allerede kommuniserer brukbart på norsk. Det er ikke mulig å sjekke referanser siden arbeidet Simas hittill har utført i Norge har vært i arbeidslivets mørkeste kriker og kroker. Under nøye oppsikt sender vi Linas ut i et lag. Han er kunnskapsrik, nøyaktig, effektiv og hardtarbeidende.

Linas får i løpet av det neste året vist bred kompetanse i tømrerfaget, økonomien faller på plass og det er en hel og sterk mann som kommer inn på kontoret i ny og ne. Etterhvert blir Linas plassert i et langtidsoppdrag for Skanska eide Martinsen & Duvholt. Et stykke ut i oppdraget blir Linas og Jobz forespurt muligheten for at Linas og Pawel Zieman, en annen innleid fra Jobz, begynner i fast stilling i Martinsen & Duvholt.

Linas har nå vært ansatt i Martinsen & Duvholt siden 6.6.2014. Fra skyggesiden til bransjens mest seriøse. En familie er løftet og Norge bygges av en mann som betaler skatt i full fart. Et av mange lignende eksempler som gjør hverdagen i Jobz meningsfull.

Og Linas: Takk igjen for innsatsen.

“Jeg liker å betale skatt. Det gir meg trygghet.”
– Linas

 

Både Pawel og Linas har en utrolig høy arbeidsmoral og stor kunnskap innen sitt fagområde. Begge er selvgående og har derfor selvstendige arbeidsoppgaver som tilfredsstiller de faglige kravene som er satt av oss/byggherre.

Språkmessig har vi litt mer utfordringer med Linas enn med Pawel, men dette er løsbart. Kan også nevne at Pawel har en meget god tegningsforsåelse som gjør at vi alltid ligger et steg foran i produksjonen.  

Vil også nevne at Marius hos dere skaffer bra folk på kort varsel når vi har behov for dette.

Mvh

Ole-Petter fra Martinsen & Duvholt

Syv års samarbeid med Øst-Riv

Gjensidig samarbeid ble til gjensidig suksess for Øst-Riv og Stolt.

Øst-Riv tar på seg omfattende saneringsoppdrag for de store og seriøse entreprenørene. Dette stiller store krav til skikkelighet i form av et solid HMS og dokumentasjonsarbeid. Vi er helt avhengige av at alt er i orden til enhver tid. Dette finner vi i Stolt. Når en kunde eller arbeidstilsynet etterspør dokumentasjon på et prosjekt vet vi at det bare er å ta en telefon til Stolt hvorpå dokumentasjonen kun er noen tastetrykk unna.

Starten på samarbeidet i 2007.

I 2007 var vi helt avhengige av å finne en leverandør av arbeidskraft som ville kunne avhjelpe Øst-Riv i vekstperioden og videre framover på en god måte. Vi begynte en glidende overgang fra en eksisterende leverandør til å leie personell fra Jobz. Vi var ikke misfornøyde med daværende leverandør, men fikk følelsen av at Jobz ville være bedre – og dette stemte. Øst-Riv var den gangen et lite firma som stod foran en kraftig vekst og bestod av en rekke personer med lang erfaring i bransjen.

To nykommere fant sammen.

Jobz var også forholdsvis nye den gangen. Ganske morsomt er det at samarbeidet nå har vart i syv år: Den gjensidige avhengigheten har skapt en gjensidig suksess. Begge firmaer har vokst voldsomt og er markedsledende innen sine segment i Osloområdet per i dag.

Fellesnevnerne er enkle – hardt arbeid og skikkelighet, og dette er grunntonen både i Øst-Riv og Stolt.