Så mange prosent utgjør bemanningsbransjen av samtlige norske årsverk

Publisert E24, august 2017

 

Tallet har ligget konstant siden 2004. 

 

– Bransjen er først og fremst et supplement til det norske arbeidslivet, sier Heine Aardalen, gründer og daglig leder i rekruttering- og bemanningsselskapet Stolt.  

 

Bransjestatistikk fra NHO Service viser at utfakturerte timer i 2016 tilsvarer omtrent 24.000 årsverk, noe som utgjør om lag én prosent av samtlige norske årsverk. 

 

– Dette har ligget ganske konstant siden 2004. Veksten i bransjen har gått parallelt med vekst i antall årsverk som ytes totalt i det norske arbeidsliv, forteller Aardalen. 

 

Konjunkturutsatt inngangsport til arbeidslivet  

 

Bemanningsbransjen er tett knyttet til konjunkturutviklingen. Når arbeidsledigheten går ned, øker aktiviteten i bemanningsbransjen og når arbeidsledigheten øker går aktiviteten i bemanningsbransjen ned.  

 

– Antall arbeidstimer i bransjen er mer eller mindre proporsjonal med antall arbeidstimer totalt i Norge, forklarer Aardalen.  

 

– Bemanningsbransjen utgjør i overkant av én prosent av samtlige årsverk i Norge. Hva forteller det om bransjens plass i det norske arbeidslivet? 

 

– Det betyr at bemanningsbransjen utgjør en veldig liten del av det norske arbeidslivet, men også en viktig del. Både ansatte og selskaper nyter godt av den fleksibiliteten bransjen tilfører, mener Aardalen.    

 

– Ikke alle mennesker vil klare å delta i arbeidslivet i fremtiden 

 

Til tross for at andelen årsverk bemanningsbransjen utgjør av arbeidslivet har ligget stabilt rundt én prosent i godt over ti år, tror Aardalen at det norske arbeidslivet står overfor store endringer – der bemanningsbransjen står sentralt. 

 

– Arbeidet står overfor en revolusjon. Arbeidsmiljøloven vi har i dag stammer fra en tid da nordmenn møtte opp i industrilokaler og gikk skift. Det er ikke fremtidens arbeidsliv.   

 

Gründeren mener det vil bli et stort behov for kontinuerlig omstilling blant ansatte, mindre behov for manuell arbeidskraft og større behov for teknisk kompetanse.  

 

– Sannsynligvis vil det bli stilt så høye krav at ikke alle mennesker vil klare å delta i arbeidslivet slik som før. Da er det viktig å legge til rette for at flest mulig har en jobb å gå til. Det gjør vi ikke hvis fleksibiliteten bemanningsbransjen tilbyr strupes av venstresiden i norsk politikk, fremhever Aardalen.  

 

Kan bemanningsbransjen bli for stor? 

 

– Nei, svarer Aardalen.  

 

Han bruker Nederland som et vellykket eksempel, der andelen bemanningsbransjen utgjør av landets totale årsverk er dobbelt så stor som i Norge, det vil si to prosent.  

 

– Der har de sluppet ganske mye opp, men det er ikke slik at plutselig er alle ansatte i nederlandske selskaper innleid. Resultatet er at flere har enn jobb å gå til. 

 

Aardalen mener at bemanningsbransjen aldri vil ta over for det ordinære arbeidslivet, men alltid sørge for at arbeidstagere som ellers ikke ville fått jobb får en inngang til arbeidslivet. 

 

– 60 prosent av alle ansatte i bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet eller studier og normalen er at de ender opp i fast stilling hos innleiebedriften. Bemanningsbransjen skaper muligheter, avslutter Aardalen.  

 

Fakta: 

Den norske bemanningsbransjen legger til rette for arbeid, omstilling og verdiskaping i det norske arbeidslivet. Omtrent 85.000 personer hadde i 2016 arbeid gjennom bemanningsbransjen. Som andel av antall årsverk i Norge utgjør bransjen én prosent. Det klare flertallet av dem som slutter i bransjen går til fast jobb.  

 

Kontakt oss


  * Må fylles ut

  Hovedkontor, Oslo:
  Adresse Grensesvingen 6,
  0663 Oslo
  Telefon +47 24 10 28 24
  E-post post@stoltbemanning.no
  Trondheim:
  Adresse Skonnertvegen 8-10,
  7053 Trondheim
  Telefon +47 24 10 28 24  / +47 926 40 090
  E-post post@stoltbemanning.no