Søknad om ferie

Som ansatt i Stolt har du rett til minimum 5 uker ferie per kalenderår. Søknad om ferie sender du inn til oss så snart som mulig, dog senest 2 uker innen du ønsker ferie.

Stolt kan ikke garantere at ferieønske blir innvilget, men vi lover deg at vi skal gjøre så godt vi kan å tilpasse i forhold til aktuelle oppdrag for deg.

Du kan forvente svar på din søknad innen 48 timer.

Søknad om ferie sendes pr. epost til ferie@stoltbemanning.no.