Stolte medarbeidere

Vi kan ikke vente at du skal gjøre en god jobb for oss, hvis ikke vi gjør
en god jobb for deg. Vi er alltid lett å få tak i, og legger stor vekt på
ryddige prosesser og god kommunikasjon.

Heine Aardalen

Administrerende direktør

heine@stoltbemanning.no

+47 971 13 469

Brede Aardalen

HR Direktør

brede@stoltbemanning.no

+47 472 39 018

Henrik Huus Hernes

Trondheim

Avdelingsleder

henrik@stoltbemanning.no

+47 926 40 090

Kjell E. Solem

Trondheim

HR-konsulent

kjell@stoltbemanning.no

+47 932 38 757

Gro Stockmann

Internrevisor

gro@stoltbemanning.no

+47 917 62 993