Myter og fakta om den norske bemanningsbransjen

Publisert E24, august 2017

 

Den norske bemanningsbransjen er ofte gjenstand for kritikk. – Mange av angrepene som rettes mot bransjen er urimelige og basert på myter, sier fagsjef Even Hagelien., fagsjef for bemanningsbransjen i NHO Service.  

 

Bemanningsbransjen er tilstede i hele arbeidslivet og representerer alt fra ingeniører, leger og lærere til personell innen bygg og industri.  

 

– Bemanningsbransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange. Samtidig skaper den omstillingsevne og tilgang på kvalifisert personell for bedrifter som sliter med å finne den rette kompetansen, sier Hagelien.

 

Den norske bemanningsbransjen sysselsatte i 2016 hele 85.000 personer, i kortere eller lengre tid. Likevel er bransjen utsatt for mye kritikk, spesielt fra arbeiderbevegelsen og venstresiden i norsk politikk.  

 

Fire påstander som ikke er riktige  

 

– Mange har meninger om bemanningsbransjen og det har utviklet seg en del myter som ikke gir et korrekt bilde av bransjens virksomhet. Mange av angrepene som rettes mot bransjen er urimelige og basert på myter, mener Hagelien.  

 

 1. Bemanningsbransjen er en stor og truende bransje som utfordrer den norske modellen

 

En oversikt over bransjens utfakturerte timer i 2016, viser at de ansatte i norsk bemanningsbransje utførte rundt 24.000 årsverk, noe som utgjør omtrent 1 prosent av årsverkene i Norge.  

 

– Dette har ligget ganske konstant siden 2004. Vekst i bransjen har gått parallelt med vekst i antall årsverk som ytes totalt i det norske arbeidsliv. Bransjen er et supplement til det norske arbeidslivet, men er ikke i nærheten av å undergrave hovedregelen om permanente stillinger direkte i bedrift, sier Hagelien.  

 

 1. Det er kraftig vekst i bemanningsbransjen, som gjør at det norske arbeidsmarked er på vei mot et “løsarbeidersamfunn”

 

Norsk bemanningsbransje har vært i konstant nedgang fra 2013 til 2016, hvis man ser på bransjens totale omsetning. Først nå ser det ut til at bransjen klarer å vokse.  

 

– I tråd med positiv utvikling i norsk økonomi, er det også en viss vekst i bemanningsbransjen. Fortsatt ligger den totale aktiviteten i bransjen godt under nivået for 2012, sier Hagelien.

 

 1. Bransjendominerer byggog anleggsnæringen 

 

Ifølge NHO, som har basert sine beregninger på statistikk fra Prognosesenteret, utgjør innleie kun mellom fire og syv prosent av årsverkene i bygg- og anleggsindustrien. Omtrent en tredjedel av bemanningsbransjens aktivitet knytter seg til bygg- og anleggsindustrien.   

 

– Bygg- og anleggsbransjen har vært et viktig område for bemanningsbransjen ettersom det har vært mangel på arbeidskraft i dette yrkesområdet. Heldigvis har man klart å finne kvalifisert personell ved hjelp av bemanningsselskapene, forteller Hagelien.  

 

To tredjedeler av bemanningsbransjen er altså ikke relatert til bygg- og anleggsindustrien. 

 

– Bemanningsbransjen er tilstede i hele arbeidslivet. Den sørger for eksempel for ingeniører, helsepersonell, barnehageansatte, lagerarbeidere, IT-arbeidere og økonomimedarbeidere. 

 

 1. Kontraktene ibemanningsbransjen er ulovlige 

 

I år 2000 ble det gjennomført en lovendring som åpnet for innleie fra bemanningsbransjen, der det ble lagt til grunn at en vanlig og akseptert kontraktsform var «fast ansettelse uten garantilønn».  

 

– Kontraktene har vært brukt i snart 20 år, men har økt noe i benyttelse de senere år på bekostning av bruk av mindre seriøse midlertidige ansettelser. Dette er et resultat av intern opprydning i bransjen, forklarer Hagelien.   

 

Våren 2017 ble det behandlet en sak vedrørende kontraktene i Bergen Tingrett. Av dommen følger det at kontraktsformen er lovlig, men at det stilles krav til at kontraktene praktiseres på en måte som sikrer et reelt stillingsvern.  

 

– Dette er i henhold til den rådgivningen NHO Service har gitt. For de fleste som arbeider i bransjen oppleves kontraktene som gode ettersom de gir fleksibilitet og frihet for den ansatte, forklarer Hagelien.   

 

Bemanningsselskap: – Uten tilsyn favoriseres de useriøse aktørene 

 

Et av selskapene som tilbyr tjenester innen bemanning og rekruttering er Stolt.  

 

– Stolt har hatt en spennende og imponerende utvikling. De har basert seg på en seriøs virksomhet, som er viktig for oss som arbeidsgiverorganisasjon, sier Hagelien. 

 

Daglig leder og med-gründer Heine Aardalen forteller at NHO Service har bidratt til å øke seriøsiteten i bransjen, og at det først og fremst er det voldsomme prispresset i bransjen som undergraver den.  

 

– Flere bedrifter som leier inn personell prioriterer lav pris fremfor kvalitet i tjenestene. Dermed har bransjen blitt blant de mest gjennomregulerte i næringslivet. Utfordringen er at håndhevelsen ikke i tilstrekkelig grad prioriteres fra myndighetene, sier han.  

 

Aardalen forteller at resultatet blir at det skapes rom for at useriøse får drive i fred. Når de triste historiene kommer for en dag ropes det ofte på mer reguleringer.  

 

– Det må heller satses på tilsyn. Uten tilsyn favoriseres de useriøse aktørene, mener han.  

 

Fakta: Den norske bemanningsbransjen legger til rette for arbeid, omstilling og verdiskaping i det norske arbeidslivet. Omtrent 85.000 personer hadde i 2016 arbeid gjennom bemanningsbransjen. Som andel av antall årsverk i Norge utgjør bransjen én prosent. Det klare flertallet av dem som slutter i bransjen går til fast jobb.  

 

Kontakt oss


  * Må fylles ut

  Hovedkontor, Oslo:
  Adresse Grensesvingen 6,
  0663 Oslo
  Telefon +47 24 10 28 24
  E-post post@stoltbemanning.no
  Trondheim:
  Adresse Skonnertvegen 8-10,
  7053 Trondheim
  Telefon +47 24 10 28 24  / +47 926 40 090
  E-post post@stoltbemanning.no