Syv års samarbeid med Øst-Riv

Gjensidig samarbeid ble til gjensidig suksess for Øst-Riv og Stolt.

Øst-Riv tar på seg omfattende saneringsoppdrag for de store og seriøse entreprenørene. Dette stiller store krav til skikkelighet i form av et solid HMS og dokumentasjonsarbeid. Vi er helt avhengige av at alt er i orden til enhver tid. Dette finner vi i Stolt. Når en kunde eller arbeidstilsynet etterspør dokumentasjon på et prosjekt vet vi at det bare er å ta en telefon til Stolt hvorpå dokumentasjonen kun er noen tastetrykk unna.

Starten på samarbeidet i 2007.

I 2007 var vi helt avhengige av å finne en leverandør av arbeidskraft som ville kunne avhjelpe Øst-Riv i vekstperioden og videre framover på en god måte. Vi begynte en glidende overgang fra en eksisterende leverandør til å leie personell fra Jobz. Vi var ikke misfornøyde med daværende leverandør, men fikk følelsen av at Jobz ville være bedre – og dette stemte. Øst-Riv var den gangen et lite firma som stod foran en kraftig vekst og bestod av en rekke personer med lang erfaring i bransjen.

To nykommere fant sammen.

Jobz var også forholdsvis nye den gangen. Ganske morsomt er det at samarbeidet nå har vart i syv år: Den gjensidige avhengigheten har skapt en gjensidig suksess. Begge firmaer har vokst voldsomt og er markedsledende innen sine segment i Osloområdet per i dag.

Fellesnevnerne er enkle – hardt arbeid og skikkelighet, og dette er grunntonen både i Øst-Riv og Stolt.