Mette gikk fra vikariat til fast ansettelse på 4 måneder

Mette Caroline Dixon gikk et vikariat via Jobz i 4 md. før hun fikk fast ansettelse hos en ledende aktør innen gjenvinningsbransjen.

Da jeg ble intervjuet var Jobz i ferd med å flytte til nye lokaler, sier Mette. «Det var litt kaotisk, men det gikk allikevel veldig bra. Det tok dessuten litt tid før jeg fikk sjansen å presentere meg hos oppdragsgiver, men jeg fikk god oppfølging underveis og følte meg godt ivaretatt», utdyper hun.

Mette sier også at møtet hos oppdragsgiver var veldig profesjonelt. «Både representant fra Jobz samt daglig leder og avdelingsleder var tilstede. En fin atmosfære og løs tone, som viste seg å gjenspeile bedriften. Det fikk jeg bekreftet da jeg startet å jobbe her.»

Beskrivelsen av stillingen stemte overens med virkeligheten.

«Beskrivelsen av stillingen og bedriften stemte overens med hva jeg var forespeilet, både miljømessig og arbeidsoppgavene. Jeg ble godt tatt imot, fikk omvisning i bedriften og fikk hilse på alle ansatte. Jeg fikk også anledning å være med sjåførene noen dager i starten, noe som har vist seg å være veldig lærerikt og viktig for å kunne gjøre en god jobb. Jeg har nå fått fast jobb og er svært fornøyd!»

Mette sier, «Jeg vil anbefale andre å søke jobb via Jobz på grunn av den personlige kontakten og løse tonen oss i mellom. Jeg har følt meg godt ivaretatt og at Jobz vil både mitt og bedriften beste. Jeg har vært i kontakt med andre byråer tidligere med ymse erfaringer.»

Til sist sier Mette, «Noen var veldig vanskelig å få tak i på tlf og mail f.eks. Trege tilbakemeldinger, mens andre var veldig aggressive i måten man skulle «overtale» meg til å ta et vikar oppdrag. Dette har ikke vært tilfelle med Jobz!»

Jeg vil anbefale andre å søke jobb via Jobz på grunn av den personlige kontakten.