Nieobecnosc w pracy spowodowana choroba

Procedury w przypadku nieobecności.

Pierwszego dnia nieobecności należy zadzwonić pod główny numer 24102824 oraz do swojego brygadzisty w firmie w której wykonujesz zecenie, zanim rozpoczną się godziny pracy.

SMS nie jest akceptowalną formą.

Wytłumacz czym spowodowana jest nieobecność, choroba własna, choroba dziecka lub inny powód.

W przypadku zgłoszenia Oświadczenia Własnego (Egenmelding), należy również poinformować Stolt telefonicznie dnia 2-go oraz 3-go.

Pierwszego dnia powrotu do zdrowia, należy wypełnić dokument Oświadczenia Własnego (Egenmeldingu), podpisać oraz dostarczyć dokument do firmy.

(Dostarczając dokument do biura bądź przesyłając go mailowo na adres hms@stoltbemanning.no)

W przypadku przedłożenia Zwolnienia Lekarskiego (Sykmelding), należy skontaktować się z nami telefonicznie w pierwszy dzień choroby oraz poinformować długości zwolnenia.

Zwolnienie lekarskie jest z reguły wysyłane drogą elektroniczną przez twojego lekarza pierwszego kontaktu, ważne jest, abyś poprzez zalogowanie na stronie NAV -> Ditt Nav  wypełnił niezbędne informacje. W przeciwnym razie my jako pracodawca nie otrzymamy Twojego zwolnienia lekarskiego.

W przypadku zwolnienia chorobowego w formie papierowej ważne jest, aby część C + D była złożona/dostarczona do pracodawcy.

Zwolnienie musi być oryginałem, a oświadczenie własne w części D zwolnienia musi być wypełnione i podpisane.

Aby być uprawnionym do wypłaty zasiłku chorobowego, zaświadczenie o zwolnieniu chorobowym należy przesłać/dostarczyć do pracodawcy w ciągu 14 dni, w przeciwnym razie prawo do zasiłku chorobowego wygasa.

Jeśli nie dotrzymasz tych zasad, prawo do wypłaty zasiłku chorobowego przepadnie.

W przypadku nadużycia zasad nieobecności istnieje ryzyko, że Twoja nieobecność nie zostanie zatwierdzona. A w najgorszym przypadku, jeśli to się powtórzy, Twoje zatrudnienie u nas może być zagrożone.

Jeżeli przebywasz na długoterminowym zwolnieniu chorobowym, NAV wypłaca zasiłek chorobowy po pierwszych 16 dniach kalendarzowych. Nadal musisz logować się przez stronę NAV ->  Ditt Nav oraz wypełniać niezbędne informacje, abyśmy jako twój pracodawca, a także NAV otrzymali zwolnienie lekarskie. W przypadku zwolnienia lekarskiego w formie papierowej należy przesłać / dostarczyć część C. Część D należy dostarczyć bezpośrednio do lokalnego biura NAV.

  Jako Twój pracodawca jesteśmy zobowiązani do nadzorowania Twojej sprawy, aby zapewnić Tobie jako naszemu pracownikowi dobrą opiekę.

Niezależnie od tego, czy jest to choroba krótkotrwała, czy długotrwała, będziemy pozostawać w kontakcie z tobą.

Jako pracownik jesteś również zobowiązany do zaangażowania się w ten proces, aby dostarczyć nam i Nav niezbędnych informacji. W przypadku zwolnienia chorobowego musisz pomóc w znalezieniu rozwiązań i środków, które umożliwią ci jak najszybszy powrót do pracy w całości lub częściowo.

Masz obowiązek uczestniczenia w dalszych rozmowach z nami jako pracodawcą i Nav oraz musisz aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji planu działań następczych. Musisz uczestniczyć w środkach wewnętrznych, które mogą przyczynić się do pełnego lub częściowego powrotu do pracy.

Jeśli nie weźmiesz udziału w tym procesie, Twoje prawa do zasiłku chorobowego mogą wygasnąć.

Prawo do Oświadczenia Własnego -Egenmelding

Po 2 miesiącach pracy (ciągłej) w Stolt

Dzień/dni, w których jesteś chory muszą być dniamu, w których przebywał byś na zleceniu / oppdargu (Zaświadczenie o zleceniu / oppdragsbekreftelse)

Innymi słowy, powinieneś pracować w dniu (dniach) dla Stolt AS, gdybyś nie był chory

Max. 3 dni kalendarzowe na jedno Oświadczenie Własne (od Piątku do Poniedziałku = 4 dni)

Max. 4 Oświadczenia Własne (Egenmeldingi) na 12 miesięcy

Po 4 krotnym Oświadczeniu własnym w przeciągu 12 miesięcy, tracisz prawo do Oświadczeń własnych na okres 6 miesięcy (możesz wyłącznie używać Zwolnienia Lekarskiego w tym okresie)

Musi być odstęp co najmniej 16 dni kalendarzowych (dni pracy) pomiędzy dwoma Oświadczeniami Własnymi (Egenmeldingami)

Nie możesz używać Oświadczenia własnego (Egenmeldingu) w ciągu 16 dni po Zwolnieniu Lekarskim

Po pobycie dłuższym niż 14 dni bez ważnej nieobecności nabywasz ponownie prawa do Oświadczenia Własnego (Egenmeldingu).

Prawo do Zwolnienia Lekarskiego – Sykemelding

Po 4 tygodniach pracy (ciągłej) w Stolt

Dzień/dni, w których jesteś chory muszą być dniamu, w których przebywał byś na zleceniu / oppdargu (Zaświadczenie o zleceniu / oppdragsbekreftelse)

Innymi słowy, powinieneś pracować w dniu (dniach) dla Stolt AS, gdybyś nie był chory

Pierwsz 16 dni kalendarzowych chorobowego płacone jest przez Stolt.

Po 16 dniach kalendarzowych, zasiłek chorobowy wypłaca NAV

Po pobycie dłuższym niż 14 dni bez ważnej nieobecności nabywasz ponownie prawa do Zwolnienia Lekarskiego (Sykemeldingu).

Jeśli nie masz prawa do zasiłku chorobowego od Stolt, możesz skontaktować się z lokalnym biurem NAV.

Jeżeli masz kolejne pytania możesz je przesłać na adres lonn@stoltbemanning.no