Bemanning

Uansett om du har uforutsette bemanningsbehov det haster å få dekket, eller du er på utkikk etter en ny medarbeider med mer langsiktig perspektiv – Vi i Stolt lover å gjøre det vi kan for å hjelpe deg. Vår erfaring gjør hverdagen din enklere.

Ved bemanning (utleie) av arbeidskraft vil vi ha arbeidsgiveransvaret og du som kunde betaler avtalt pris pr. time. Godkjenning av timelister, fakturahistorikk osv er lett tilgjengelig via web.

Vårt arbeidsgiveransvar omfatter blant annet:

  • Ansettelse
  • Lønnsadministrasjon
  • Arbeidsgiveravgift
  • Yrkesskadeforsikring
  • OTP
  • Oppsigelse

Stolt praktiserer likebehandlingsprinsippet.

Det betyr at vi og våre kunder er forpliktet til å følge vikarbyrådirektivet. Dette innebærer at arbeidstakere som leies inn skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som de ville hatt ved direkte ansettelse hos innleiebedriften.

Stolt garanterer for kvaliteten på bemanning. Mer informasjon om vår garantiordning fås på forespørsel.