HR-ressurs

Som et alternativ til bemanning har Stolt utviklet tjenesten HR-ressurs, for at du skal kunne bemanne opp dine prosjekter for den perioden du trenger det. Kort fortalt er det rekruttering med HR-bistand for en fast månedlig sum, enten du har kortvarig eller langvarig behov.

En ny bemanningshverdag anno 2023

Regjeringen har i sin proposisjon varslet at de skal forby innleie til bygg fra bemanningsforetak i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fra 2023, med en overgangsregel som vil gi noe fortsatt tilgang til innleie i en begrenset periode. Stolt har levert løsningen for fortsatt kunne bemanne opp dine prosjekter siden 2021, enten det skulle være midlertidig eller langvarig behov.

Hvordan HR-ressurs fungerer

Stolt rekrutterer den arbeidskraften du trenger som ansettes midlertidig eller fast hos deg for den perioden du har økt produksjonsmengde. Alt nødvendig papirarbeid, søknader etc. tar vi oss av – den primære forskjellen fra tradisjonell bemanning er at ansettelsen gjøres i din bedrift. Utover dette tilrettelegger Stolt slik at du ikke opplever økt arbeidsmengde for å få dekt opp arbeidskraftsbehovet, i likhet med tradisjonell bemanning.

Når behovet er over sørger vi for at medarbeideren får tilbud om et nytt oppdrag/ny ansettelse hos et annet selskap. Den ansatte får økt trygghet/forutsigbarhet da Stolt, med sitt nettverk, sørger for at medarbeideren har nye muligheter uten å måtte aktivt søke etter ny jobb.

Prising

Den totale kostnaden for tjenesten er den samme som ved tradisjonell bemanning, og prises med en fast månedlig sum. Dersom behovet ditt blir langvarig vil tjenesten kunne avsluttes etter 6 måneder, slik at totalsummen for tjenesten tilsvarer en ordinær rekruttering. I prisen er det inkludert løpende profesjonell HR-støtte.

Ta kontakt, så ser vi nærmere på tjenesten, prising og avtaleverk.