Oppfølging

Det å ansette nye personer er ressurs- og tidskrevende for enhver bedrift. Vi hjelper deg med å få til en så smidig og effektiv prosess som mulig, slik at du får riktig person på riktig plass i din organisasjon.

I en rekrutterings- og bemanningsprosess anser vi både bedriften og kandidaten som våre kunder. Underveis og i etterkant av prosessen følger vi alltid opp begge parter.

Vi legger vår innsats i at alle parter skal føle seg ivaretatt. Uansett.

Dette gjelder både for kandidaten, deg som kontaktperson og din bedrift. Videre tilbyr vi tips og veiledning om hvordan dere best mulig kan følge opp nyansatte i perioden frem til tiltredelse, samt i garantitiden/innleieperioden. For oss er gode Stolt-ambassadører viktig. Din stemme teller.