Rekruttering

Trenger du hjelp til å finne nøkkelpersoner i bedriften din? Vi gjør en grundig kartlegging for å sikre at ditt behov blir dekket. Vi tilbyr alltid full diskresjon for deg som kunde og for våre kandidater.

For at din bedrift og at du som leder skal lykkes med å realisere bedriftens strategi og planer, er riktige medarbeidere viktig for å oppnå suksess.

Vi jobber systematisk for å finne riktig person med riktig kompetanse og erfaring som passer hos dere. Grundig kartlegging, behovsvurdering og analyse av både stilling og bedrift er noen av elementene som er med å sikre et godt sluttresultat.

Eksempler på og elementer i en rekrutteringsprosess:

  1. Søk og annonsering. Annonsering hovedsakelig via digitale medier. Søk gjennomføres via eget nettverk og tilgjengelige eksterne kandidatbaser. Annonsering anonymt eller åpent med din bedrifts navn og logo – opp til deg.
  2. Direkte søk. Vår erfaring er at ofte er den kandidaten som passer best i din bedrift ikke er på aktivt jobbsøk akkurat når du trenger det. Gjennom søk i bransje, nettverk og databaser leter vi etter å finne akkurat den du skal ha. Vi legger til rette for interesse og skaper en mulighet for både dere og kandidaten.
  3. Seleksjon, kvalitetssikring og vurdering. Valget til slutt er det du og din bedrift som tar.

Flere års erfaring med rekruttering og utvelgelse

DNV-sertifiserte rådgivere er med på å sikre kvalitet i alle deler av rekrutteringsprosessen. Vi tilbyr også evne-, ferdighets- og personlighetstester for våre rekrutteringskunder. Etter at kandidaten er ansatt har din bedrift arbeidsgiveransvar fra dag èn med god oppfølgig av Stolt i oppstartsfasen.

Vi har garantiordning for rekrutteringer. Informasjon om dette fås på forespørsel.