HES

PRANEŠIMAS

Perspėjimas suteikia mums galimybę ištaisyti sąlygas, kurios  pažeidžia įstatymus, taisykles ar etikos normas. Darbuotojų įspėjimai yra svarbus šaltinis STOLT  ir visada konfidencialūs.

Kas gali pranešti? Darbuotojai, kurie  susiduria su nepriimtinomis aplinkybėmis, saugos procedūrų arba  darbo sąlygų nesilaikymu arba prieštaravimais įstatymui, gali pranešti apie tai Stolt.

Pavyzdžiui nepriimtinomis aplinkybėmis gali būti:

  • – Darbas be atramos
  • – Sugedusi įranga
  • – Trūksta saugumo darbo vietoje
  • – Neteisingas darbas aukštyje
  • – Darbas su cheminėmis medžiagomis be būtinų apsaugos priemonių
  • – Aplaidus / neatsakingas elgesys statybvietėje
  • – Statybų vadovybės užduotys,  kurios gali pakenkti  jūsų ar kitų asmenų sveikatai
  • – Patyčios Darbo aplinkos įstatymas saugo jus nuo atsakomųjų veiksmų dėl pranešimų apie darbą nepriimtinomis sąlygomis.

Kaip pranešti? Jūs galite susisiekti su mums sms 909 49 349 arba hms@stoltbemanning.no arba  susisiekti su  darbo saugos atstovu Aleksejs Mahanovs tel.  24 10 28 24 arba elektroniniu paštu  aleksejs@stoltbemanning.no.