Laikinas nedarbingumas dėl ligos

Ką daryti?

 • Rytą, prieš darbo laiko pradžią, informuokite Stolt (ne kompaniją, kuriai tuo metu dirbate) apie tai, kad negalite atvykti į darbą
 • Nurodykite laikino nedarbingumo priežastį, pvz. asmeninė liga arba trauma, vaikų slauga ligos atveju ar kitos priežastys
 • Jei nesikreipiate į gydytoją ir naudojate asmeninį nedarbingumo pažymėjimą – „egenmelding“, būtina informuoti Stolt apie nedarbingumą 2-ąją ir 3-ąja dienas, paskambinus prieš darbo laiko pražią
 • Pasveikus (pasibaigus laikino nedarbingumo laikotarpiui) prisistatykite į Stolt ofisą, užpildykite ir pasirašykite „egenmelding“ formą
 • Jei kreipėtės į gydytoją ir jums buvo gydytojo išduotas nedarbingumo pažymėjimas – „sykmelding“, kaip galima greičiau pristatykite mums nedarbingumo pažymėjimo C ir D dalis. Mums pristatytas nedarbingumo pažymėjimas, kitaip „sykmelding“, privalo būti originalus (ne kopija), D dalis užpildyta ir patvirtinta jūsų parašu
 • Ilgalaikio nedarbingumo atveju, kai praėjus 16 kalendorinių dienų ligos pašalpą moka NAV, gydytojo išduoto nedarbingumo pažymėjimo (sykmelding) C ir D dalis galite tiesiogiai pristatyti į NAV skyrių

Taisyklės pateikiant „egenmelding“

 • „Egenmelding“ gali būti pateikiamas kai dirbote Stolt ne mažiau nei 2 mėnesius be pertraukos
 • Nepamirškite, kad privalote būti registruotas projekte tomis dienomis, kai sergate. Kitaip tariant – turėtumėte dirbti, jeigu būtumėte sveikas
 • Vienas „egenmelding“ negali būti naudojamas ilgesniam nei 3 kalendorinių dienų laikotarpiui ( penktadienis ir (įskaičiuojant) pirmadienis =   4 dienos)
 • Galima pateikti daugiausiai 4 „egenmelding“ per 12 mėnesių. Pateikus 4-ąjį , teisė į  „egenmelding“ prarandama 6 mėnesiams (tuo laikotarpiu galima pateikti gydytojo išduotą nedarbingumo pažymėjimą – „sykmelding“)
 • Tarp dviejų „egenmelding“ privalo būti ne mažesnis nei 16 dienų laiko tarpas
 • „Egenmelding“ negali būti naudojamas 16 kalendorinių dienų po gydytojo išduoto  nedarbingumo pažymėjimo (sykmelding)
 • Jeigu nedirbote daugiau nei 2 savaites (išskyrus atvejus kai nedarbas buvo patvirtintas, pvz. buvote išleistas atostogų), teisę įligos išmoką turite „uždirbti“ iš naujo (žiūrėti 1-ąjį punktą)

Taysyklės pateikiant „sykmelding“

 • „Sykmelding“ gali būti pateikiamas kai dirbote Stolt nemažiau nei 4 savaites be pertraukos
 • Nepamirškite, kad privalote būti registruotas projekte tomis dienomis, kai sergate. Kitaip tariant – turėtumėte dirbti, jeigu būtumėte sveikas
 • Už pirmąsias 16 kalendorinių dienų ligos pašalpą moka Stolt
 • Po 16 kalendorinių dienų ligos pašalpą moka NAV
 • Jeigu nedirbote daugiau nei 2 savaites (išskyrus atvejus kai nedarbas buvo patvirtintas, pvz. buvote išleistas atostogų), teisę į ligos išmoką turite „uždirbti“ iš naujo (žiūrėti 1-ąjį punktą)

Jeigu dėl vienos iš aukščiau pateiktų priežasčių Stolt negali išmokėti ligos pašalpos, kreipkitės į jums priklausantį NAV skyrių.

Kilus klausimams prašome susisiekti su mumis el. paštu lonn@stoltbemanning.no