Timelister

Terminas pristatyti timelistams ir užregistruoti valandoms internetu yra pirmoji darbo diena po darbo periodo pabaigos. Pirmasis  periodas yra nuo 1 iki 15 mėnesio dienos, antrasis nuo 16 iki paskutiniosios mėnesio dienos. Prieš pristatant timelistą prašome patikrinti ar visi laukeliai yra teisingai užpildyti. Svarbu nurodyti kompanijos, kuriai dirbote pavadinimą, projekto adresą, darbo vadovo vardą ir pavardę, savo vardą ir pavardę, projekto datą, darbo laiką nuo/iki, pauzę, kiek įprastų valandų ir kiek viršvalandžių buvo dirbta. Komentarų laukelyje prašome nurodyti kokie darbai buvo atliekami. Timelistas privalo būti patvirtintas kliento ir jūsų parašais.

Timelistus (pdf formatu) galite siųsti mums el.paštu timelister@stoltbemanning.no

Tais atvejais, kai  timelistą siunčiate  el.paštu prašome patikrinti ar jis yra teisingai nuskenuotas, visos eilutės aiškiai matomos ir įskaitomos.  Jei timelistas neatitinka anksčiau išvardytų reikalavimų (pvz. yra neįskaitomas), jis nėra patvirtinamas ir alga nėra išmokama.

Nepamirškite, kad po kiekvieno periodo pabaigos taip pat turite atsiųsti elektroninį timelistą. Elektroninis timelistas pildomas internetu, prisijungus mūsų puslapyje.
Prisijungimo vardas yra jūsų el. pašto adresas, kuriuo esate registruotas mūsų duomenų bazėje.

Prisijungus, laukelyje „Mine åpne timelister“ rasite kiekvieno projekto pradžios datas. Nuspaudus vieną iš nurodytų datų automatiškai atsidarys elektroninio timelisto forma. Prieš pildant elektroninį timelistą, prašome patikrinti kompnijos kuriai dirbote pavadinimą bei projekto adresą. Jei informacija teisinga, formoje užpildykite laiką, kada darbą pradėjote ir baigėte, įprastas valandas, dirbtus viršvalandžius bei pauzę. Nepamirškite, kad pauzė nėra apmokama. Jei elektroniniame timeliste atsirado dienos, kuriomis nedirbote, prie šių dienų pažymėkite laukelį „ikke jobbet“. Jei valandos yra užpildytos teisingai, laukeliai „avvik“ automatiškai bus užpildyti 0. Jei laukelyje „avvik“ yrašytas kitoks skaičius, nei 0 – valandos yra neteisingai užpildytos ir timelistas nebus galimas siųsti. Kai elektroninio timelisto forma yra užpildyta, ją galima siųsti nuspaudus nuorodą „send inn“. Prieš siunčiant, prašome patikrinti ar užregistruotas valandų skaičius sutampa su valandų skaičiumi popieriniame timeliste.

Jeigu kilo nesklandumų registruojant valandas internetu arba, jei elektroniniame timeliste pateikta informacija (pvz. kompanijos pavadinimas, projekto adresas) yra klaidinga, prašome nedelsiant susisiekti su mumis. Jei elektroniniame timeliste pateikta informacija yra teisinga, bet valandos neužregistruotos – algos išmokėjimas bus atidėtas vėliasniam mokėjimo periodui.

Dėl apmokymų kaip registruoti valandas elektroniniu būdu, kreikitės į mūsų personalą.

Kilus klausimams prašome susisiekti su mumis el. paštu lonn@stoltbemanning.no