Šventinės ir nedarbo dienos

Įstatymas nurodo, kad darbdavys privalo mokėti atlyginimą už gegužės 1-ąją ir 17-ąją dienas, nors tomis dienomis paprastai nedirbama.

Tai reiškia, kad Stolt privalo mokėti atlyginimą už šias dienas, jei darbuotojas patenkina sąlygas. Sąlygos nurodo, jog darbuotojas privalo būti dirbęs 30 kalendorinių dienų be pertraukos prieš, arba 30 dienų po šventinės dienos . Taip pat darbuotojas turi būti darbe sekančią dieną po gegužės pirmosios ar septynioliktosios.
Jei darbuotojas nėra dirbęs 30 dienų be pertraukos prieš gegužės 1-ąją ar 17-ąją dienas, teisė į išmoką už šias dienas prarandama. Tokiu atveju atlyginimo mokėjimas už šias dienas yra atidedamas vėlesniam laikui dėl galimybės, kad darbuotojas dirbs 30 kalendorinių dienų be pertraukos po gegužės 1-osios ar 17-osios. Praėjus 30-čiai dienų po gegužės 1-osios ar 17-osios Stolt iš naujo įvertina ar sąlygos gauti išmokai už šias šventines dienas yra patenkintos. Jei sąlygos patenkinamos, atlyginimas už šventines dienas išmokamas kartu su artimiausiu algos mokėjimu.

Išimtys:

Kai kuriose įmonėse darbuotojai dirba 4 ilgas dienas per savaitę, o penktadienį turi laisvą – tokiu atveju teisė į išmoką už šventines dienas neprarandama. Teisė į išmoką taip pat neprarandama tuo atveju, jei turite galiojantį nedarbingumo pažymėjimą arba patvirtintas atostogas.

Kitos šventinės dienos.

Už visas kitas šventines dienas, kai įmonė nedirba, darbdavys mokėti neprivalo. Tai laisvas kiekvienos įmonės pasirinkimas. Stolt turi atskiras sutartis su kiekviena įmone/klientu. Vienos įmonės/klientai už šventines dienas savo darbuotojams moka, kitos ne. Jei kyla klausimų kodėl negavote išmokos už šventines dienas, pirmiausia susisiekite su mumis dėl informacijos ar įmonė, kuriai dirbote, moka atlyginimą už šventines dienas.
Sąlygos gauti išmokai už šventines dienas yra tos pačios kaip ir anksčiau nurodytos. Tačiau svarbu žinoti, kad tais atvejais, kai už šventines dienas moka klientas,  būtina dirbti 30 kalendorinių dienų tai pačiai įmonei. Jei dirbote 15 dienų įmonei A, kuri moka už šventines dienas, o vėliau 15 dienų įmonei B, kuri už šventines dienas nemoka, teisė į išmoką yra prarandama.

Kilus klausimams, prašome susisiekti su mumis el. paštu lonn@stoltbemanning.no