HMS

VARSLING

Varsling gir oss mulighet til å rette opp i forhold som bryter loven, regler eller etiske retningslinjer. Medarbeidere som varsler er en viktig ressurs for STOLT og alt behandles konfidensielt.

Hvem kan varsle? Ansatte som opplever kritikkverdige forhold som svikt i sikkerhetsrutiner eller arbeidsforhold i strid med kravene i Arbeidsmiljøloven skal varsle STOLT om dette. Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

  • Arbeid uten sikringsutstyr
  • Defekte maskiner
  • Manglende sikring på byggeplass
  • Uforsvarlig arbeid i høyden
  • Arbeid med kjemikalier uten nødvendig verneutstyr
  • Uaktsom/uansvarlig framferd på byggeplass
  • Ordre fra byggeplassledelsen som går utover egen eller andres helse
  • Mobbing

Som varsler er du gjennom arbeidsmiljøloven beskyttet mot gjengjeldelse for å ha varslet om kritikkverdige forhold.

Hvordan varsle? Du kan ta kontakt med oss på SMS til 909 49 349, epost hms@stoltbemanning.no eller via Verneombud Aleksejs Mahanovs på tlf 24 10 28 24 eller e-post aleksejs@stoltbemanning.no.