Lønnsutbetalingsdatoer

Lønnsutbetalingsdatoene er den 10. og 25. hver måned. Hvis den 10. eller den 25. er på en lørdag, søndag eller helligdag, blir utbetalingsdatoen flyttet til den siste arbeidsdagen før den 10. eller 25.

En fullstendig oversikt over frister og utbetalingsdatoer finner du ved å gå til denne siden. Du kan der laste ned dokumentet fra menyen på venstre side.

For arbeidsperioden/timelister  1. – 15. i måned                  – utbetalingsdato den 25.
For arbeidsperioden/timelister  16. – 31. i måned               – utbetalingsdato den 10.

Ved spørsmål kan du sende e-post til lonn@stoltbemanning.no