Ansatteopplysninger

Adresse

Når du flytter er det viktig å si fra at du har endret adresse. Adressen er for eksempel viktig for å finne ut til hvilket NAV-kontor du tilhører ved sykmeldinger, og for å kunne beregne riktig reisegodtgjørelse.

D-nummer

Når D-nummer endres i vanlig personnummer (F-nummer), kan det ha konsekvenser angående pensjon, når du ikke si fra. D-nummeret blir meldt ut, og F-nummer blir meldt inn med en ny dato. På grunn av det kan det være at du kommer til å miste en periode pensjon.

Kontonummer

Det er en selvfølgelighet at du melder et nytt kontonummer. Særlig for de ansatte som har jobbet for Stolt tidligere og kommer tilbake for å jobbe for Stolt igjen.

Mobilnummer

Det er viktig for bemanning at de vet det riktige mobilnummeret ditt. Du går kanskje glipp av at de har prøvd å ringe deg for jobb. Og så får du ikke alltid SMS som er viktig for deg.

E-postadresse

Med din e-postadresse logger du inn på min side på Stolt sin hjemmeside. Har du ny e-postadresse og du ønsker å logge inn med den nye, si fra. Husk bare at lønnsslipper og (viktige) e-poster blir sendt til den e-postadressen som du er registrert med.

Ved noen av disse endringer, vennligst send e-post til lonn@stoltbemanning.no