Reisegodtgjørelse

Før du begynner å kreve reisegodtgjørelse, må du vite hvilke reisegodtgjørelser som blir dekket av kunden du jobber for. Ta kontakt med selgeren/bemanningskonsulent som sendte deg ut til kunden.

Eksempler:

Noen kunder betaler for bilgodtgjørelse (km-godtgjørelse) og reisekvitteringer (buss/tog e.l.)
Noen kunder betaler for reisegangtid
Noen kunder har avvik/begrensninger på de 2 førstnevnte  eksempler
De fleste kundene betaler ikke for reisegodtgjørelse innenfor Oslo
Noen kunder betaler ikke reisegodtgjørelse i det hele tatt.

Når du bruker egen bil:

 • Finn ut om kunden du jobber for betaler for bilgodtgjørelse (km-godtgjørelse)
 • Hvis ja, skriv ut bilgodtgjørelsesskjemaet, som du finner på venstre side av denne siden
 • Ved flere forskjellige oppdrag, fyll ut et bilgodtgjørelsesskjema per oppdrag
 • Fyll ut en tur pr. linje (for tur/retur 2 linjer), dato, fra og til, antall km, antall km med passasjer, antall passasjerer, navn på passasjer(er), antall km med tilhenger eller material (mer enn 150 kg) og beløp som er betalt i bompenger
 • Bruk hjemmesiden www.1881.no for å finne ut hvor mange km det er. Lønningsavdelingen bruker det også for å kontroller. OBS! bruk Grensesvingen 6, Oslo som startpunkt, med mindre kundeavtalen sier noe annet
 • Etter at du har fylt ut hele skjemaet må det signeres av den ansatte, og du må levere det inn hos den ansvarlige selgeren/bemanningskonsulenten, som skal attestere det

Når du bruker buss/tog e.l.:

 • Finn ut om kunden du jobber for betaler for reise
 • Hvis ja, lever dem inn på kontoret, festet godt sammen med navn på hver kvittering
 • Bare originale kvitteringer blir utbetalt, ikke kopier

Noen kunder betaler for reisegangtid:

Hva er reisegangtid?

Noen kunder har tariffavtalen Fellesoverenskomsten for byggfag eller Overenskomst for Private Anlegg. Hvis du jobber for en kunde som har sånn tariffavtale, får du for hver dag et beløp utbetalt, uansett om du tar buss/tog/bil/sykkel eller går til fots til arbeidsplassen. Beløpene går ut fra distanse, og under 7,5 km blir det ingen utbetaling. Distansen blir beregnet fra hjemmeadressen til arbeidsstedet og gjelder bare én vei og beløpene er skattepliktig.  Disse opplysninger finner du også på skjemaet som du finner på venstre side av denne siden.

 • Finn ut om kunden du jobber for betaler for reisegangtid
 • Hvis ja, skriv ut reisegangtidsskjemaet, som du finner på venstre side av denne siden
 • Ved flere forskjellige oppdrag, fyll ut et reisegangtidsskjema per oppdrag
 • Fyll ut navn, ansattnr. (se lønnsslipp), periode, antall dager, kundenavn, arbeidssted og hjemmeadresse, og antall km (én vei)
 • Bruk hjemmesiden www.1881.no for å finne ut hvor mange km det er. Lønningsavdelingen bruker det også for å kontrollere
 • Etter at du har fylt ut hele skjemaet må det signeres av den ansatte, og må du levere det inn hos den ansvarlige selgeren/bemanningskonsulenten, som skal attestere det
 • OBS! Har du brukt bil, kan du i tillegg til reisegangtid kreve bompenger når distansen er mer enn 7,5 km. Da må du i tillegg fylle ut et bilgodtgjørelsesskjema, og skrive bare bompenger

Ved spørsmål kan du også sende e-post til lonn@stoltbemanning.no