Timelister

Timelister må leveres inn/registreres på nettet første arbeidsdag etter en periode. En fullstendig oversikt over frister og utbetalingsdatoer finner du her på Stolt’ hjemmeside, under «Frister og utbetalingsdatoer» på venstre. Periodene gjelder fra 1. – 15. og 16. – 31. Timelistene må være signert av kunden og deg som ansatt, og må også fylles ut riktig og fullstendig; navn kunde, navn prosjektadresse, navn medarbeider, oppdragsdato, start arbeidstid, slutt arbeidstid, pause, hvor mange ordinære timer, hvor mange overtidstimer og kommentar (kundene krever at det blir skrevet hva man har jobbet med for hver enkelt dag).

I tilfelle du ønsker å sende inn din timeliste pr. e-post, sørg for at timelisten er riktig skannet/lesbar, helst som pdf-fil. Alle opplysninger må være lesbar/synlige. Så snart timelisten er ikke lesbar eller noen opplysninger er ikke synlige, blir dette ikke akseptert og lønn kan ikke utbetales. Timelister skal sendes til e-postadresse timelister@stoltbemanning.no

I tillegg må du registrere timene elektronisk online via hjemmesiden www.stoltbemanning.no.
Du logger inn med e-postadressen du er registrert med, og passordet. Opplæring gis på kontoret når du trenger det. Når du har logget deg inn ser du «Mine åpne timelister» + dato for periodestart. Når du klikker på den datoen, får du en liste med alle datoene i den perioden du har jobbet. Her legger du inn tiden du begynte, tiden du sluttet, antall ordinære timer og eventuelle antall overtidstimer til utbetaling. Husk at pause ikke blir utbetalt. Er det dager du ikke har jobbet, hak av for «Ikke Jobbet». I kolonnen «Avvik» må antall alltid være på 0. Hvis en av linjene ved avvik ikke har 0, kan ikke registreringen sendes. Ved innsending, sjekk totalt antall timer + overtidstimer til utbetaling, dette må være det samme som på din timeliste.

Hvis du ikke kan registrere timene eller du har endringer i prosjekt eller kunden, er det viktig at du informerer kontoret om det på forhånd. Hvis timene ikke er registrert i det hele tatt, kan det være at lønnsutbetalingen blir utsatt til en senere utbetalingsperiode.

Ved spørsmål kan du sende e-post til lonn@stoltbemanning.no