Sykefravær

Rutiner ved fravær:

 • Første dag må du ringe Stolt hovednummer eller din kontaktperson før arbeidstid begynner. I de tilfeller det er naturlig (langtidsoppdrag) gis beskjed også direkte til oppdragsgiver.
 • Si fra hva det gjelder, egen sykdom, barns sykdom eller noe annet
 • Ved bruk av en egenmelding, må du ringe Stolt hovednummer eller din kontaktperson dersom du fortsatt er syk dag 2 og dag 3
 • Første dag du er frisk igjen, må egenmeldingen fylles ut og signeres
 • Sykmeldingen (del C + del D) må leveres inn/sendes inn så snart som mulig. Sykmeldingen må være original (ikke kopi) og egenerklæringen på del D av sykmeldingen må fylles ut og signeres
 • Når du er langtidssykemeldt og NAV fortsetter å utbetale sykepenger etter de første 16 kalenderdager, trenger du bare å levere inn/sende inn del C. Del D kan du sende direkte til ditt lokale NAV kontor

Rett til egenmelding

 • etter 2 måneder i arbeid (sammenhengende) hos Stolt
 • dagen/dagene du er sykmeldt må du være i oppdrag. Med andre ord, du skulle ha jobbet den dagen/de dagene for Stolt hvis du ikke hadde vært syk
 • maks. 3 kalenderdager pr. egenmelding (fredag til og med mandag = 4 dager)
 • maks. 4 egenmeldinger i 12 måneder.
 • etter 4 ganger innen 12 måneder, mister man retten til å bruke
  egenmeldinger i 6 måneder (du kan bruke sykmeldinger i den perioden)
 • mellom 2 egenmeldinger må det være minst 16 kalenderdager
 • du kan ikke bruke egenmelding innen 16 kalenderdager etter en sykmelding
 • etter et opphold mer enn 14 dager uten gyldig fravær, må du opparbeide rettigheter på nytt

Rett til sykemelding

 • etter 4 uker i arbeid (sammenhengende) hos Stolt
 • dagen/dagene du er sykmeldt må du være i oppdrag. Med andre ord, du skulle ha jobbet den dagen/de dagene for Stolt AS hvis du ikke hadde vært syk
 • de første 16 kalenderdagene blir utbetalt av Stolt
 • etter 16 kalenderdager er det NAV som utbetaler sykepenger
 • etter et opphold på mer enn 14 dager uten gyldig fravær, må du opparbeide rettigheter på nytt

Hvis du ikke har rettigheter til å få utbetalt sykepenger av Stolt, kan du henvende deg til ditt lokale NAV kontor.

Ved spørsmål kan du sende e-post til lonn@stoltbemanning.no