Helligdager

Lovfestet rett til betaling på bevegelige helgedager (høytidsdagene) har man kun for 1. og 17. mai.

Det vil si at når du som ansatt oppfyller vilkårene nedenfor, vil du få utbetalt helligdagslønn av Stolt.
Vilkårene, jmfr Lov om 1. og 17. mai som Høgtidsdager, er at man må ha jobbet 30 dager sammenhengende før eller etter. I tillegg må man fortsatt være i oppdrag dagen etter den 1. mai eller den 17. mai.
Hvis du ikke har jobbet 30 dager sammenhengende før den 1. eller den 17. mai, har du altså ikke rett til betaling for den 1. mai eller den 17. mai. Den utbetalingen blir satt på vent, fordi du har fortsatt muligheter til å jobbe 30 dager sammenhengende etter den 1. mai eller den 17. mai. Dette blir automatisk vurdert 30 dager senere av Stolt, og hvis du oppfyller kravene denne gangen, blir den 1. mai eller den 17. mai etterbetalt.

Det er alltid noen unntak. For eksempel, hos noen arbeidsgivere jobber man 4 lange arbeidsdager og på fredagen er det en fridag, det betyr selvfølgelig ikke at du har mistet rettigheter.
Også hvis du har gyldig fravær kommer du ikke til å miste rettigheter.

Andre helligdager.

Stolt har avtaler med alle sine kunder. Noen kunder utbetaler helligdager, andre kunder ikke. Så hvis du lurer på hvorfor du ikke fikk utbetalt for en helligdag, ta først kontakt med bemanningskontoret eller lønnsavdelingen for å finne ut om den kunden du har jobbet for, betaler for helligdager.
Også her gjelder at du må ha jobbet 30 dager sammenhengende før eller etter, men i tillegg må du ha jobbet de 30 dagene for den samme kunden. Hvis du har jobbet først 15 dager for kunde A som betaler for helligdager og etterhvert jobber du 15 dager for kunde B som ikke betaler for helligdager, har du dessverre ikke rettigheter til betaling for den helligdagen.
Ved gyldig fravær kan det være avvik, det er til syvende og sist kunden du jobber for som betaler for helligdagene.

Som du ser er det mange forskjellige avtaler, regler og situasjoner.

Ved spørsmål kan du sende e-post til lonn@stoltbemanning.no