Feriepenger

Utbetaling av feriepenger fra i fjor:

  • skal utbetales året etterpå (første lønnskjøring i juni)

Avvik utbetaling av feriepenger fra i fjor:

  • Når du avvikler hovedferie før juni (det betyr, når du for eksempel avvikler 3 ukers ferie i mars, kan du få utbetalt 3 ukers feriepenger fra i fjor i februar/mars, resten blir utbetalt i juni)
  • Når du ikke har vært i oppdrag for Jobz AS på lenge (lengre enn 8 uker)
  • Når du er langtidssykemeldt (lengre enn 8 uker)
  • Når du slutter å jobbe for Stolt

For alle disse avvik, unntatt når du slutter å jobbe for Stolt, må det fylles ut et skjema. Skjemaet kan du få på kontoret eller her på Stolt’ hjemmeside. Etter du har fylt ut skjemaet og levert inn, skal søknaden behandles. Når søknaden blir godkjent, blir feriepenger/forskudd utbetalt på den førstkommende lønnsutbetalingen (se opp for fristen) eller på en senere lønnsperiode feriepenger/forskudd gjelder for. Første mulighet til å få utbetalt feriepenger/forskudd på et nytt år er den andre lønnskjøringen i januar (se oversikten frister/utbetalingsdatoer).

Dette gjelder også for utbetaling av feriepenger som er opptjent i år, og du ønsker å få dette utbetalt i det samme året. Når feriepenger blir utbetalt i det samme året som det ble opptjent, må det alltid trekkes skatt av.

Husk også at veldig mange tror at feriepenger som blir utbetalt året etterpå er skattefrie. Dette er ikke riktig. Feriepenger er ikke skattefrie. Dette blir midlertidigskattefrie utbetalt, men på slutten av året er dette en del av inntektene og man betaler også skatt over feriepenger. Så hvis du slutter å jobbe for Stolt.  blir feriepenger fra i fjor og i år (sluttoppgjør) utbetalt på den første lønnskjøringen etter sluttdato.

Ved spørsmål kan du sende e-post til lonn@stoltbemanning.no